İptal ve İade Koşulları

GENEL:

 1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz
  takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul
  etmiş sayılırsınız.
 2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin
  Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
  (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının
  gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim
  edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
  belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu
  öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek
  zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 1. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse,
  Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 1. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler
  tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka
  veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü
  3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek
  zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

 1. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim
  edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile
  değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep
  edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14
  gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise
  ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade
  edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik,
  kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
  almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
  edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır.

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da
iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

 1. 19 Nisan 2023 tarihine kadar yapılan yazılı iptallerde toplam ücretin %50’si iade
  edilecektir.
 2. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  ŞİRKET: Saytur Yayıncılık Organizasyon Turizm İç ve Dış Tic Ltd Şti
  ADRES: Barbaros Mah. Begonya Sok. No:1-2 Nidakule Batı Apt. Ataşehir İstanbul
  EPOSTA: registration@muneraevent.com
  TEL: 0541 563 26 26
  CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
 3. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı
  tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile
  hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 4. 19 Nisan 2023 tarihine kadar yapılan yazılı iptallerde toplam ücretin %50’si iade
  edilecektir.
 5. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
  taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu
  sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri
  çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 1. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
  faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile
  birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş
  iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 2. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
  birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

 1. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa
  veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin
  etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne
  uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI
  sorumlu değildir.
 2. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya
  limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim
  miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri
  gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj
  malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma
  tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI
  tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun
  olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği
  ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında
  sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik
  ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi
  mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının,
  veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin,
  ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği
  mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı
  ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik
  gereği mümkün değildir.
 2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir
  yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri
  (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş,
  bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 1. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde,
  kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini
  ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili
  banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan
  talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
  ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını
  ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

 1. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Türkiye Vakıflar Bankası
  T.A.O. (TVBATR2A) hesaplarımızdan (TL veya EURO) herhangi birine yapabilirsiniz.
 2. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya
  da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz
  sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.