Merhaba Sevgili Meslektaşlarım,

 

TME problemi olan hastaların tedavisi için farklı branşlardan doktorlarla beraber takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu açıdan “Senfoni” ile “TME Problemi” benzerlik gösterir. Nasıl ki bir senfoni, farklı enstrümanların beraber yer aldığı bir orkestra tarafından icra ediliyorsa, TME problemlerinin tedavileri de farklı disiplinlerden doktorların bir arada çalıştığı bir takım tarafından yapılır ve bu takım içindeki doktorlar, bir senfoniyi icra eden orkestradaki enstrümanlar gibi ahenk içinde çalışmalıdır. Seneler geçtikçe, biz de TME problemi olan hastalarımızı başarılı bir şekilde tedavi edebileceğimiz bir takım kurduk ve kursumuzda, takım arkadaşlarımızdan bazıları ile beraber, sizlere TME problemi olan hastalarımız için kliniklerimizde uyguladığımız teşhis ve tedavi protokollerinden bahsedeceğiz.


Keyifli bir kurs olmasını diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,


Prof.Dr. Korkmaz SAYINSU

Prof. Dr. Korkmaz SAYINSU

TME problemi olan hastaların klinik muayenesi, tanısı ve tedavi planlaması

Doğru tanı için eklem pozisyonunun ve okluzyonun belirlenmesi
 • Sentrik okluzyon ve sentrik ilişki için mum kaydı (Power Centric)
 • Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (K.I.B.T.) değerlendirilmesi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (M.R.G.) değerlendirilmesi
 • Yüz arkı ve artikülatör kullanımı
 • Kondil pozisyonunun belirlenmesi
 • Artikülatörlerin klinikteki kullanım alanları ve önem
 • Modjaw
 • TME – Okluzyon ilişkisi

  Stabil kondil pozisyonunun önemi

  Stabilizasyon splintinin endikasyonları ve kullanımı – Ne? Nasıl? Neden?

  Stabilizasyon splintinin yapımı ve uygulanması (Videolar eşliğinde)

  TME rahatsızlığı olan olguların sunumu

  Dr. Öğr. Üyesi Melih ŞENGÜL

  Restoratif diş hekimliğinin TME rahatsızlıklarındaki önemi
 • Negatif – Pozitif koronoplasti
 • İdeal diş anatomisinin fonksiyonel okluzyonda önemi
 • Biyolojik model – mum modelajın önemi
 • Biyolojik modelin hasta ağzına transferi
 • Biyoestetik yaklaşımla tedavi edilmiş olgu sunumları
 • Doç. Dr. Erol CANSIZ

  TME hastalıklarında cerrahi yaklaşım
 • TME hastalıklarında oral ve maksillofasiyal cerrahın rolü
 • Artroskopi
 • Artrosentez
 • TME disk replasmanı
 • TME kırıklarında yaklaşım
 • Kondiler hiperplazi ve idiyopatik kondiler rezorpsiyon
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayça AKLAR

  Fizyoterapist Hayrettin ÇİFTÇİ

  Fizyoterapinin TME problemlerinin tedavisindeki rolü
 • Kranyo-mandibular ve kranyo-servikal değerlendirme
 • Postürün önemi
 • TME ve servikal postür ilişkisi
 • Fonksiyonel hareketlerin mekanizmaları
 • Tanı ve tedavi prosedürleri
 • Organlar ve otonom sinir sistemi ilişkisi
 • Trigeminus ve nöral bağlantılar
 • Psikolojik faktörler
 • Stres ile baş etme teknikleri
 • Otel: The Grand Tarabya İstanbul
  1-2 Haziran 2024
  www.senfonitmekursu.com